Válasszon nyelvet

A Közösségfejlesztők Egyesülete (KÖFE) konzorciumi vezetésében elindult Erasmus+ pályázat főeseménye, az Abathon névre keresztelt fejlesztéstervezési módszer, mint a hazai adaptáció prototípusa zajlott le. A módszer – és a mögötte lévő szemlélet – Észtországból adaptáltatott, s nemcsak hazai, hanem székelyföldi bevezetésre egyaránt. A székelyföldi esemény már május végén lezajlott, s az ottani tapasztaltokkal gazdagodva fogott hozzá a szervezéshez a „Fogadó”, Észak-Abaúji Közösségfejlesztők Köre Egyesület (FÉSZAK-KÖR) – mint helyi megvalósító. 

A kiindulási pontként használatos hackathonozás, az IT szféra és a startup kultúra világához kötődik, s az innovatív gondolkodású és cselekvési potenciálú észteknél, természetes módon meghonosodott. Ám ők nem álltak meg itt, és a felhasználási területet kiterjesztették a Tallinn központú kisállam elmaradottabb, délvidéki területeire is. Ott a lakosság szociális igényeinek közösségi, alulról jövő fejlesztéstervezésében használták már többedszer sikerrel. A magyar és székelyföldi kísérleti adaptáció iránya, a közösségfejlesztés alapú vidékfejlesztés szolgálatában történő használhatóság kipróbálása volt.
    Dióhéjban a lényeg egy 48 órán át tartó, kreatív, de szabályozott cselekményívre felépített közösségi tervezés, melyben csapatmunka zajlik. A Gönci járás lakosaiból álló 5-7 fős csapatokat hívtunk meg az Abathonra, mely egy komoly játék, s melynek során fejlesztéstervezési helyzetbe juttatunk olyanokat, akik szakmájuk, körülményeik alapján nem részesei amúgy ilyesfélének. Tesszük persze ezt azért, mert a közösségfejlesztői értékrend alapján úgy véljük, minden közösségben azoknak kellene elindítania a társadalomfejlesztési cselekményeket, akikre vonatkoznak ezek! A megszólítható és eléggé motivált csapatok ötleteikhez támogató mentorokat kapnak, akikkel az ötletek kidolgozása során felkészülnek a zsűri előtti bemutatásra.
    Mindez persze sokkal izgalmasabb, dinamikával és örömteli lázzal fűtött légkörben zajlott! A csapatok tagjain kívül a siker legfőbb összetevői, a már mentorok voltak, akik javarészt a KÖFE javát alkotó és a FÉSZAK-KÖR-höz is kötődő elismert szakemberekből állt. A szakmai zsűri tagjai, Abaúj, Telkibánya és B.-A.-Z. megye változatos tevékenységű és elismert, de mindenképp az innovációk világával kapcsoltban lévő szakemberek voltak. 
A kihívásokkal teli, kreativitásra serkentő közösségi környezettérben, minden egyéb összetevőiről is gondoskodtak a szervezők: az emblematikus helyszín, a lassan negyedik éve zárva tartó iskola épülete amellett, hogy tökéletesen az eseményre szabott terekkel bírt, még konkrét projektötletet is életre hívott (ti. hogyan hasznosítható a magára hagyott épület?); a profi munkát végző FÉSZAK-KÖR-ös önkéntes csapat pedig, ujjongóan hangos főhajtást érdemel! 
Az esemény szervezői fontosnak tartották azt, hogy az ötletgazda helyi csapatok (Hidasnémeti, Gönc, Abaújkér, Boldogkőváralja, Abaújszántó, Telkibánya) mellett, külső, de Abaúj javáért tenni akaró csapat is jelen legyen az Abathonon. E csapat – a Draken Egyesület csapata -, nemcsak részt vett, de projektötletével a zsűri tetszését leginkább elnyerő, első helyezett csapat volt! 
A szervezők minden produkciót díjaztak, s az első három helyezettet kimondottan fejlesztési ötleteik szárba szökkenését támogató díjazással, pl.: egy hétvégi vakációzás fejlesztő szakember és wellness társaságában. Emellett azonban MINDEN produkciót utánkövetéssel és a szakmai támogatásra nyitottság esetén a FÉSZAK-KÖR tevékenységi körével összehangzó módon, közösségfejlesztői műhelymunkába bevonással kívánjuk támogatni! 
E közösségi erőtérben zajló eseményt, mint kiemelkedően fontosat tartják nyilván a hazai közösségfejlesztők! 
EGÉSZségszép akarni akarást kíván a helyi fejlesztések világába
a KÖFE és a FÉSZAK-KÖR!